Main content

1 копия2019 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ սերմացու ձեռք բերելու նպատակով դիմել Սիսիանի համայնքապետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժին:

 

Սերմացուն տրվելու է նախապես վճարելու պայմանով՝

  1. Գարնանացան գարու սերմացու-1 կգ-ի համար 130 ՀՀ դրամ,
  2. Գարնանացան ցորենի սերմացու - 1 կգ-ի համար 150 ՀՀ դրամ,
  3. Հնդկացորենի սերմացու - 1 կգ-ի համար 500 ՀՀ դրամ,
  4. Եգիպտացորենի սերմացու - 1 կգ-ի համար 350 ՀՀ դրամ,
  5. Առվույտի սերմացու - 1 կգ-ի համար 1500 ՀՀ դրամ,
  6. Կորնգանի սերմացու - 1 կգ-ի համար 370 ՀՀ դրամ,
  7. Սիսեռի սերմացու - 1 կգ-ի համար 500 ՀՀ դրամ,
  8. Ոլոռի սերմացու - 1 կգ-ի համար 300 ՀՀ դրամ:
    http://www.sisian.am

Add comment


1