Main content

OS2019 թվականի մարտի 4-ին՝ ժամը 15:00-ին, Սիսիանի համայնքապետարանի դահլիճում կկայանա հանրային քննարկումներ 2019 թվականին պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող սուբվենցիայի հայտերի կազմման նպատակով նախատեսված հետևյալ ծրագրերի վերաբերյալ՝

 

  1. <Լուսավորության համակարգի կառուցում> /Շաղատ, Բալաք, Իշխանասար, Վաղատին, Սիսիան/:
  2. <Այգու և հրապարակի բարեկարգում> /Կ. Դեմիրճյանի անվան այգի, Բռնակոթ բնակավայրի հրապարակ/:
  3. <Փողոցների ասֆալտապատում և բարեկարգում> / Խանջյան, Մյասնիկյան, Շահումյան, Արամ Մանուկյան, Սիսիան-Իշխանասար գերեզման տանող ճնապարհահատված/
  4. <Կենցաղի տան վերանորոգում և վարչական շենքերի տանիքների վերանորոգում>  /Ախլաթյան, Բալաք, Վաղատին, Գետաթաղ, Լոր, Որոտնավան/:
  5. <ՆՈՒՀ-երի վերանորոգում>՝ /թիվ 2, թիվ 3, Նորավան, Շամբ/:
  6. <Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում> /Սիսիան քաղաքի թվով 5 շենք, Դաստակերտ բնակավայրի թվով 6 շենք/:
  7. <Գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում> /Արևիս, Թասիկ, Սալվարդ, Բռնակոթ/:
  8. Ոռոգման ջրագծի կառուցում / Անգեղակոթ բնակավայր/:

    www.sisian.am

Եղեք իրազեկ համայնքում իրականացվող գործընթացներին, ակտիվորեն մասնակցեք կազմակերպվող հանրային քննարկումներին:

Add comment


1