Ապրիլի 18-ին Սիսիանի մարզադաշտում կայացավ սպորտլանդիա 4 նախադպրոցական հաստատությունների ավագ խմբերի սաների միջև: Մրցաշարը բաղկացած էր 5 խաղափուլից: Այն կազմակերպվել էր սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից, որը համայնքում իրականացվեց համայնքապետարանի ջանքերով: Այս նախաձեռնությունը ոգևորություն էր առաջացրել թե սաների, թե ծնողների և թե նախակրթարանի աշխատակիցների շրջանում: <<Սպորտլանդիա անցկացնելը ոչ միայն խթանում է երեխաների ակտիվության ապահովմանը, առողջ մեծանալուն, այլ  նաև  նպաստում է թիմային գաղափարի ձևավորմանն ու զարգացմանը>>,- ասում էին ներկաները:

 
Համառ և անզիջում պայքարում մարզկենտրոնում կայանալիք մրցույթի ուղեգիր նվաճեց թիվ 2 նախակրթարանը՝ 33 միավորով առաջ անցնելով մրցակիցներից  գրավեց առաջին պատվավոր տեղը, տնօրեն՝ Զվարթ Հովսեփյան, ֆիզդաստիարակ՝ Գայանե Մանուկյան, 30 միավորով  2-րդ մրցանակային տեղը զբաղեցրեց թիվ 3 նախակրթարանը՝տնօրեն Էմմա Հովսեփյան, ֆիզդաստիարակ՝ Նարինե Մաթևոսյան, 27 միավորով 3-րդ մրցանակային տեղը զբաղեցրեց 1-ին նախակրթարանը՝  տնօրեն Արևիկ Գասպարյան, ֆիզդաստիարակ՝ Լուսինե Խաչատրյան, և  20 միավորով 4-րդ տեղը զբաղեցրեց թիվ 4 նախակրթարանը՝ տնօրեն ՝Քրիստինա Հարությունյան,  ֆիզդաստիարակ՝ Հայարփի Սահակյան: