Main content

IMG a13d1c37468cda4ab02b0a3da837e0af V«Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ը, օգտվելով եղանակային բարենպաստ պայմաններից, իրականցնում է  փողոցների բարեկարգաման ընթացիկ աշխատանքներ:

Հարթեցվում և բարեկարգվում են Սիսիան քաղաքի բանուկ փողոցները և բազմաբնակարան շենքերի բակային հատվածները:IMG 1af45076b259ea58321e92edbdb96857 VIMG a69d8c2e8088a1c36f0eb4dd6c157a35 VIMG b409c7d073a574807e2f9975a134ee5b VIMG e7c98153dfae6044a45c202c4c41833d V

Add comment


1