Main content

5.2 DSC 7019Արոտավայրի օգտագործման և վարձակալության համար կատարվող վճարումները թույլ են տալիս համայնքապետարանին նոր արոտային ենթակառուցվածքներ ստեղծել, ապահովել դրանց անխափան շահագործումը, ինչպես նաև տարբեր ծրագրեր իրականացնել համայնքում:

????ՊԱՀՊԱՆԵ՛ՆՔ ՄԵՐ ԱՐՈՏԸ, ԱՊԱՀՈՎԵ՛ՆՔ ՄԵՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՊԱԳԱՆ

#պահպանենք_արոտը #կայուն_անասնապահություն #գյուղատնտեսություն #անասնապահություն #Սյունիք #Վայոց_ձոր #Սիսիան

Add comment


1