Main content

S4800027Հուլիսի 3-ին Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը աշխատանքային հերթական շրջայցն է կատարել համայնքի բնակավայրեր և շինհրապարակներ, հետևել է «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող Անգեղակոթ-Շաղատ-Բալաք-Մուցք միջբնակավայրային և Բռնակոթի միջդաշտային ճանապարհների բարեկարգման և հարթեցման աշխատանքներին: Համայնքապետը ծանոթացել է նաև 2019 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում իրականացվող Անգեղակոթի ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքների ընթացքին:S4800008S4800042S4800004S4800044

Add comment


1