Main content

nkarch info
Սիսիան քաղաքի «Զ. Խաչատրյանի անվան գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ը 2019-2020 ուս. տարվա համար կատարում է լրացուցիչ ընդունելություն:
Փաստաթղթերն ընդունվում են օգոստոսի 8-ից մինչև օգոստոսի 19-ը ներառյալ:
Հասցե՝ ք.Սիսիան, Սիսական 23, հեռախոս՝ (0283) 2-36-63, էլ.փոստ Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript:

Add comment


1