Main content

1Սիսիանի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի փոքրիկները միացել են քաղաքի ամանորյա նախապատրաստական աշխատանքներին: Տնօրենի և դաստիարակչուհիների գլխավորությամբ նրանք զարդարել են զորամասի հարակից տարածքի եղևնիները:

Իսկ Սիսիանի համայնքի ավագանու անդամ Գալյա Հովհաննիսյանի և անհատ ձեռներեց Պետրոս Օհանյանի ջանքերով տարածքը զարդարվել է նաև տոնական լույսերով: Օրինակը ոգևորիչ է, հուսով ենք այն կլինի նաև վարակիչ:IMG 3e06eb1391fb15d9cdd66020b7bcc7d1 VIMG 9ede403863fa22eaff4f66a9ca1d948e V

Add comment


1